Sidor

fredag 24 maj 2013

Rita Pierson: Every kid needs a champion


Tänkvärt TED- talk om att vara lärare:""Kids don't learn from people they don't like." Inte unikt för barn– så fungerar vi väl alla, oavsett ålder, att vi lyssnar mer på människor vi tycker om – men icke desto mindre viktigt att bli påmind om.

onsdag 22 maj 2013

Gör egna korsord

Uppdaterat 2016: Här hittar du mer om hur du kan göra egna korsord, både interaktiva och för utskrift

Om man vill göra egna korsord kan man använda den här sidan! Man matar enkelt in sina egna ord och ledtrådar, så genererar sidan ett korsord som både går att spara online, spara som PDF eller skriva ut! Perfekt om man vill göra bredvidarbete till elever som är färdiga fort, göra ett roligare sätt att förhöra glosor på eller ett korsord av barnens namn t.ex.

tisdag 14 maj 2013

Idag är det teckenspråkets dag!

Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk, påminner Språkrådet om idag. I och med det var Sverige först i världen med att erkänna teckenspråket som officiellt språk.

För den som vill arbeta med det i klassrummet finns två gratisappar:
Teckenlex Free och sidan Svenskt teckenspråkslexikon (som också finns som gratis app ). På Svenskt teckenspråkslexikon finns för övrigt också en mängd länkar till andra sidor på nätet  med information om teckenspråk.
Läs mer på Språkrådets sida.

måndag 13 maj 2013

Ordmoln- webbsidor och appar!

Ordmoln är ett roligt verktyg att arbeta med. Man kan använda dem för att visualisera resultatet i en enkät eller utvärdering, presentera faktatexter, dikter, sångtexter etc. De går också att använda för att till exempel jobba med ordklasser, glosor eller värderingsövningar. Det är bara fantasin som sätter gränser! Det kan också till exempel vara ett trevligt sätt att samla alla klassens namn, eller låta barnen öva på att beskriva varandra - eller något annat (till exempel ett skolämne) med positiva ord. Det ord som ges flest gånger kommer med vissa av tjänsterna då att framträda starkare än andra.
Det finns en mängd ordmolnsappar. En av de äldsta ordmolnstjänsterna är Wordle. Där börjar du med att skriva in den text du vill göra ett ordmoln av. De ord som du vill ska framträda mer än andra, genom att vara större än övrig text skriver du flera gånger. I texten ovan har jag till exempel skrivit in "solens" tre gånger, och ordet "ljus" två gånger, så att båda orden blir lite större än de övriga- men "solens" blir störst. (Se bild nedan!)

 
Du kan göra en mängd olika inställningar för att påverka det slutgiltiga utseendet. Du kan till exempel ändra till en annan föreslagen färgkombonation, med precis de färger du vill. Du klickar på de olika färgrutorna som kommer upp när du valt "Edit custom palette", och väljer de färger du vill använda. Du kan också byta teckensnitt, välja att ordna om i layouten, bara ha orden horisontellt, bara lodrätt osv.
 


Man kan ändra sitt ordmoln på en mängd olika sätt utöver detta. Du kan till exempel ta bort ord genom att högerklicka på dem. En del andra knep finns också beskrivna här.


Hur sparar man bilderna? 
För att spara bilderna som skapas kan du skriva ut dem, eller ta en skärmdump. Om du väljer att publicera dem får du också en webbadress du kan  länka in dem i bloggen med, men tänk på att det enda alternativet som finns är att spara dem offentligt. Det spelar ju ingen roll om det bara är en dikt, barnens ord om terminen som gått eller något liknande som ni gör ett ordmoln av, men det kan finnas situationer då offentliga ordmoln passar mindre bra.
Såhär gör du för att spara en bild av ordmolnet i din dator:
  • För att ta en skärmdump trycker du på knappen "Fn" till vänster om mellanslaget och knappen "Prnt Scrn" som sitter långt upp till höger på tangentbordet. Båda har röda bokstäver.
  • Efter det öppnar du Paint på din dator, öppnar ett nytt dokument och klistrar in din skärmdump genom att trycka på ctrl+v. Nu finns ditt ordmoln där.
  • Om du vill beskära bilden klickar du på "Markera- markera allt".
  • Sedan trycker du på "beskär" och drar ut en ruta runt det område du vill ha kvar.
  • För att spara trycker du på symbolen högst upp i väsntra hörnet och väljer "spara som" och väljer var du vill spara bilden och vad den ska heta.
En sida som också ger möjlighet att göra ordmoln, med mer avancerade former och färger är Taxgedo, som bilden ovanför är gjord i. Taxgedo ger stora variationsmöjligheter, och det går också att spara bilderna som JPG- filer och att spara dem både högupplösta och i lagom format för webben. Man kan också publicera dem på nätet på deras sida.Appen Visual Poetry
Du kan göra ordmoln i ett antal olika appar också. En av de mest använda är Visual poetry (7 kr). I appen lägger du in en text som sedan omvandlas till en grafisk form, till exempel ett hjärta, eller vad du vill ha för form.Du kan välja vilket teckensnitt du vill ha, men tyvärr har de flesta av dem inte å. ä och ö, så de förblir i ett och samma typsnitt när det händer (se ovan).


Markeringen till höger om textfältet visar vilken markeringsfärg det blir på ord du klickar på. På det sättet kan du välja att betona ord du tycker är extra viktiga i texten. Med elever kan man t.ex jobba med ordklasser på det här sättet, och be dem färgmarkera alla adverb, alla substantiv etc.Man kan också välja att markera ett bestämt ord genom att byta typsnitt på bara det ordet. I mallen ovan kan man också lägga in en egen bild som bakgrund genom att klicka på kamerasymbolen.
Hur sparar man?
Man sparar genom att klicka på pilen i övre högra hörnet. Där kan man också välja att mejla, twittra eller lägga upp bilden på Instagram.

Känn historiens vingslag med appen Fornfynd och Riksantikvarieämbetet


Appen Fornfynd (15 kr) fungerar både på iPad och iPhone, och använder sig av den inbyggda GPS:en. Om man, som ovan, befinner sig i marker med historia som sträcker sig bakåt till järnåldern blir kartan full av pilar som markerar olika typer av fornfynd. Klickar man på pilen får man en kort beskrivning av vad pilen står för, tex om det hittats ett föremål där. Appen visar också nyare historiska fynd och platser, till exempel kulturminnesmärkta byggnader och miljöer.Klickar man sedan på den lilla skylten får man mer information om vad pilen markerar ut på kartan.

Appen är ett roligt och spännande sätt att se vad som finns i närmiljön. Ett minus är att den kräver GPS, och att den inte har en sökfunktion på adresser. Å andra sidan går det att navigera sig fram via kartan till andra platser om man vet var de ligger.

Om man arbetar i klassrummet går det också att använda Riksantikvarieämbetets sida, Fornsök, som fungerar ungefär likadant som appen.


Sidan är lite mer komplicerad att använda än appen är, men när man lärt sig hur den fungerar finns det oändligt mycket att hitta i databasen. Här kan man till exempel se vad som finns i Johannes skolas närmiljö. För att få information om de markerade fornfynden markerar man symbolen och trycker på "info-symbolen" (här orangemarkerad).

Både appen och Fornsök går att använda i både historia och samhällskunskap. Ett annat användningsområde är att leta reda på historiska fynd och låta eleverna skriva en historia utifrån det man får fram om platsen. Man kan också undersöka i förväg vad som finns i närheten av ett utflyktsmål, och passa på att väva in historieundervisningen i vardagen. I Fornsök kan man också välja kategori, och därför tex söka på en viss typ av lämningar. Det kan också ge en bild av vilken typ av bebyggelse som funnits i en viss typ av område, öppna för diskussioner om var människor valt att bosätta sig och varför etc.

Det enda negativa jag kan hitta med appe, bortsett från avsaknaden av sökfunktion,  är att den bara fungerar med internetuppkoppling. Man kan i och för sig titta på kartan innan man ger sig ut, eller koppla upp iPaden via telefonen om man har en telefon med sig ut med sig ut.

tisdag 7 maj 2013

Stop the clock! Öva på analoga och digitala klockan!

"Stop the clock!" (7 kr) är en lättanvänd app för att träna på såväl digitala som analoga klockan. Det finns olika nivåer- svårighetsgrader- och en fördel är att man inte behöver arbeta sig igenom dem från start, utan kan individanpassa genom att välja det område eleven behöver arbeta med på en gång.
För de elever som triggas av spelmomentet finns dock challenge mode, där man kan arbeta sig igenom nivåerna i tur och ordning.
På nivå A är det heltimmar som ska hittas. På nivå B övar man halvtimmesbegrepp.
På nivå C är det femtonminutersintervall som övas.
På nivå D arbetar man med femminutersintervall, och på nivå E och F är det minuter och 24-timmarsbenämningar som övas.
Appen är relativt enkelt uppbyggd, men genomtänkt, och bra för ren färdighetsträning. På samtliga nivåer loggas hur lång tid det tar att lösa uppgifterna, och  man kan se om man förbättrat sitt resultat. Appen är gjord på engelska, men den är intuitivt lätt att förstå, och använder inte något språk alls egentligen, så den fungerar för alla elever.


Nivå F före och efter att man parat ihop klockslagen med rätt klocka: